1. پس از دانلود فایل نرم افزار حتما نحوه راه اندازی نرم افزار را مطالعه نمایید.
  2. فیلم آموزش استفاده از پوشه کار الکترونیکی در آپارات را مشاهده نمایید.
  3. قبل از شروع کار با نرم افزار نحوه کنترل تنظیمات فارسی در ویندوز ۱۰ را مطالعه نمایید.
  4. قبل از شروع کار با نرم افزار نحوه کنترل تنظیمات فارسی در ویندوز ۷ را مطالعه نمایید.