برای دیدن و شنیدن این موضوع روی عنوان زیر کلیک فرمایید 

در دوره ابتدایی نه آزمون داریم نه برنامه امتحانی