تكميل فرم الف گزارش پيشرفت تحصيلي تربيتي با نرم افزار معلم (مدیرسابق) در سال تحصیلی ۱۳۹۸٫۱۳۹۹

بهمن قره داغی - آذر ۲۷, ۱۳۹۸ - بدون دیدگاه

تكميل فرم الف گزارش پيشرفت تحصيلي تربيتي، يكي از وظايف فرا روي هر معلم، در طول سال تحصيلي است . معلم با اين ارائه اين گزارش، تصويري ...