جستجو کن ...

آیا دانش ­آموزان متوجه بازخوردهای شما می­ شوند؟

بهمن قره داغی - آذر ۲۵, ۱۳۹۶ - بدون دیدگاه

«بازخورد» بسیار قدرتمند است. در واقع، پژوهش­ ها بازخورد را یکی از مؤثرترین روش­ های بهبود عملکرد دانش ­آموزان می­دانند که نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی آنان ...

همایش

بهمن قره داغی - آذر ۲۲, ۱۳۹۶ - بدون دیدگاه

همایش ملی «سنجش برای یادگیری » در بهار سال 1397 در تهران، با تجلیل از چهره‌ی نامیرای روانشناسی تربیتی ایران ،جناب آقای دکتر علی اکبرسیف برگزار خواهد ...

بررسی تحلیلی تحقیقات انجام شده در موضوع ارزشیابی کیفی توصیفی

بررسی تحلیلی تحقیقات انجام شده در موضوع ارزشیابی کیفی توصیفی

بهمن قره داغی - آذر ۱۸, ۱۳۹۶ - بدون دیدگاه

ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عنوان یکی از ارکان نظام تربیت رسمی و عمومی از اهمیت ویژهاي برخوردار است. 81/8/ از اوایل دهه هشتاد بحث تغییر ...

آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی

آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی

بهمن قره داغی - - بدون دیدگاه

اهداف ارزشیابی تحصیلی - تربیتی در دورة ابتدایی با توجه به اهداف دوره و اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (مصوب جلسه 713 شورای عالی آموزش و ...

چرایی واهداف کاربرد ابزار درارزشیابی توصیفی وراهکارها

بهمن قره داغی - آذر ۱۱, ۱۳۹۶ - بدون دیدگاه

‌‌‌یکی از هدف‌های‌‌ مهم آموزشی به خصوص در دوره‌‌های آموزش عمومی‌، آموختن برای زیستن‌، برای درجمع زیستن و برای بهتر زیستن است‌. امروزه دیدگاهی که دوران یادگیری ...

تاثیر ارزشیابی کیفی توصیفی بر میزان یادگیری دانش آموزان

بهمن قره داغی - آذر ۷, ۱۳۹۶ - بدون دیدگاه

هدف تحقیق حاضر تاثیر ارزشیابی کیفی توصیفی برمیزان یادگیری دانش آموزن مقطع ابتدایی ازدیدگاه آموزگاران مدارس ناحیه 4 مشهد است پژوهش حاضرازنوع پژوهش های توصیفی زمینه یابی ...

برنامه‌ی ارزشیابی کیفی – توصیفی را چقدر می‌شناسید؟

بهمن قره داغی - - بدون دیدگاه

در دنیای بی‌دیوار امروز، برهیچ‌کس پوشیده نیست که، فرایند تربیت، از واقعیت‌های پیچیده، گسترده و بسیار تاثیر گذاری است که از دیرباز در همه‌ی جوامع بشری، و ...