برای دیدن و شنیدن فیلم «دانش آموز دارای اختلال یادگیری را بشناسیم » روی لینک زیر کلیک کنید 

https://www.aparat.com/v/AdOZ1