تكميل فرم الف گزارش پيشرفت تحصيلي تربيتي، يكي از وظايف فرا روي هر معلم، در طول سال تحصيلي است . معلم با اين ارائه اين گزارش، تصويري روشن از وضعيت يادگيري يادگيرنده را، به ذينفعان ارائه مي نمايد .

ما خوب مي دانيم كه نوشتن توصيف عملكرد، در فضاي محدود تعيين شده ي اين فرم، كاري بسيار حرفه اي است و به زمان نياز دارد و دانش و اطلاعات بسيار . و مي دانيم كه در كلاس هاي پر جمعيت ، معلم حرفه مند نيز ،مجال كمتري براي تكميل به هنگام اين فرم دارد . براين آگاهي تيم سانوپ ، با توليد مجموعه
نرم افزارهاي « سنجش براي يادگيري »به كمك معلم آمده تا او را در جهت انجام رسالت شغلي ياري دهد .
آنچه اكنون در اختيا ر شماست يكي از اين نرم افزارهاي ياري بخش است .
علاوه بر سایت سانوپ شما این نرم افزار را همراه با راهنمایی های لازم و اخبار مربوط در کانال تلگرامی دکتر بهمن قره داغی به آدرس @bahmangharahdaghi دنبال کنید