جستجو کن ...

بررسی تحلیلی تحقیقات انجام شده در موضوع ارزشیابی کیفی توصیفی

بررسی تحلیلی تحقیقات انجام شده در موضوع ارزشیابی کیفی توصیفی

بهمن قره داغی - آذر ۱۸, ۱۳۹۶ - بدون دیدگاه

ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عنوان یکی از ارکان نظام تربیت رسمی و عمومی از اهمیت ویژهاي برخوردار است. 81/8/ از اوایل دهه هشتاد بحث تغییر ...

آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی

آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی

بهمن قره داغی - - بدون دیدگاه

اهداف ارزشیابی تحصیلی - تربیتی در دورة ابتدایی با توجه به اهداف دوره و اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (مصوب جلسه 713 شورای عالی آموزش و ...

چرایی واهداف کاربرد ابزار درارزشیابی توصیفی وراهکارها

بهمن قره داغی - آذر ۱۱, ۱۳۹۶ - بدون دیدگاه

‌‌‌یکی از هدف‌های‌‌ مهم آموزشی به خصوص در دوره‌‌های آموزش عمومی‌، آموختن برای زیستن‌، برای درجمع زیستن و برای بهتر زیستن است‌. امروزه دیدگاهی که دوران یادگیری ...

تاثیر ارزشیابی کیفی توصیفی بر میزان یادگیری دانش آموزان

بهمن قره داغی - آذر ۷, ۱۳۹۶ - بدون دیدگاه

هدف تحقیق حاضر تاثیر ارزشیابی کیفی توصیفی برمیزان یادگیری دانش آموزن مقطع ابتدایی ازدیدگاه آموزگاران مدارس ناحیه 4 مشهد است پژوهش حاضرازنوع پژوهش های توصیفی زمینه یابی ...

برنامه‌ی ارزشیابی کیفی – توصیفی را چقدر می‌شناسید؟

بهمن قره داغی - - بدون دیدگاه

در دنیای بی‌دیوار امروز، برهیچ‌کس پوشیده نیست که، فرایند تربیت، از واقعیت‌های پیچیده، گسترده و بسیار تاثیر گذاری است که از دیرباز در همه‌ی جوامع بشری، و ...