- 33%

نمونه برگ های مخصوص پوشه کار دانش آموز(پایه های اول تا ششم دبستان)

۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول

نمونه برگ های مخصوص پوشه کار دانش آموز(پایه های اول تا ششم دبستان)

 

از آنجا که در  پوشه کار   هر دانش آمور ، علاوه بر آزمون‌ها ، تکالیف ، گزارش‌های معلم و توصیف‌های عملکرد مشاهده‌شده، نمون برگ‌هایی وجود دارد که هرکدام برای هدفی و منظوری تهیه‌شده‌اند .

مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

نمون برگ شرح‌حال، ۱ برگ

نمون برگ فهرست محتوا ۱۰ صفحه

نمون برگ خودارزیابی دانش‌آموز، ۱۰ صفحه

نمون‌برگ ارزیابی والدین ۴ صفحه

و نمون‌برگ پیشرفت تحصیلی – تربیتی دانش‌آموز ۴ صفحه

در پایه تحصیلی در بین دو نوبت.  در این مجموعه  این نمون برگ ها قرار گرفته است و معلم با کمترین هزینه  می تواند آنها را برای دانش اموز تهیه نماید .

نمون برگ شرح‌حال

یکی از نمون برگ‌های موجود در پوشه کار، نمون برگ شرح‌حال است .  این نمون برگ برای شناخت عمیق‌تر معلم از شما، طراحی شده است. یعنی معلم با کمک اطلاعات این نمون برگ، از تفاوت‌های فردی شما آگاه می‌گردد. در ابتدای سال تحصیلی برای تکمیل این نمون برگ معلم روش‌های مختلفی در پیش خواهد گرفت یکی از آن‌ها ممکن است که با حضور شما و والدینتان در یک نشست صمیمی و مناسب باشد . لازم است بدانید که‌برگ شرح‌حال، نزد معلم می‌ماند تا پایان سال تحصیلی. سپس در پایان سال، همراه با پوشه به شما تحویل می‌گردد.

نمون برگ فهرست محتوا

یکی از مهم‌ترین جزء از اجزاء پوشه‌ کار شما، فهرست محتوا است. فهرست محتوا، زبان گویای شواهد جمع‌آوری‌شده‌ی پوشه کار شما است . این نمون برگ ، مثل آیینه، باز تاباننده‌ی منظورهای معلم از انتخاب نمونه کارها و شواهد پیشرفت تحصیلی شما است. لازم است بدانید که مخاطب این نمون برگ، معلم و والدین شما می‌باشند . جای قرارگیری فهرست محتوا ، ابتدای هر لایه از پوشه کار خواهد بود.

نمون برگ خودارزیابی دانش‌آموز

نمون برگ خودارزیابی دانش‌آموز، هر یک ماه یک‌بار، باید توسط دانش‌آموز تکمیل گردد . برای تکمیل آن لازم است همه‌ی نمونه فعالیت‌ها و عملکرد خودتان را در پوشه کار بررسی نمایید و  بعد نظر خودتان را در خصوص عملکردتان در این نمون برگ نوشته و به اطلاع معلم برسانید. جای این نمون برگ در لایه‌ای به نام سایر در پوشه کار شما می‌باشد.

 

نمون‌برگ ارزیابی والدین

هر مادر و پدری حق‌دارند از عملکرد فرزندشان اطلاع و آگاهی کامل داشته باشند. یکی از راه‌هایی که آن‌ها می‌توانند از سطح یادگیری شما آگاهی پیدا کنند، پوشه کار است.  در این پوشه کار، نمون برگی با عنوان« نمون‌برگ ارزیابی والدین»وجود دارد که والدین شما برای تکمیل آن، باید همه‌ی محتوای پوشه کار شمارا بررسی کنند و سپس نظر خودشان را در خصوص عملکرد شما،  هر سه ماه یک‌بار در این نمون برگ درج نمایند. این نمون‌برگ نیز پس از تکمیل در پوشه کار  و لایه‌ی سایر قرار می‌گیرد.

 

نمون‌برگ پیشرفت تحصیلی – تربیتی دانش‌آموز در پایه تحصیلی در بین دو نوبت

معلم طبق آیین‌نامه از ابتدای مهر تا بهمن یعنی در نوبت اول، و از بهمن‌ماه تا خرداد یعنی در نوبت دوم، باید علاوه بر ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی در فرم الف، باید چهار بار دیگر یعنی دو بار در نوبت اول و دو بار در نوبت دوم به شکلی که معلم تشخیص داده است به پدر و مادر شما گزارش دهد.  این فرم پیشنهادی، می‌تواند برای این منظور بسیار مناسب باشد.