- 38%

بازخورد پایانی ( راهنمای معلم در تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی- کارنامه)

نام کتاب :راهنمای معلم در تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی (کارنامه) دوره ابتدایی

مولف: بهمن قره داغی

ناشر: انتشارات زنده اندیشان

  فروش ویژه  نمایشگاه

۸۰,۰۰۰ تومان

نام کتاب :راهنمای معلم در تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی (کارنامه) دوره ابتدایی

مولف: بهمن قره داغی

ناشر: انتشارات زنده اندیشان

  فروش ویژه  نمایشگاه

شرح محصول

 

کتاب بازخورد پایانی 

راهنمای معلم در تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی – تربیتی (کارنامه) دوره ابتدایی

با زبان ساده و قابل کاربست و معماری جملاتی قابل‌درک و دریافت، در چهارفصل به شرح ذیل تالیف ‌شده است:
در فصل نخست،:

مبانی بازخورد پایانی موارد زیر را خواهید خواند :

  • بازخورد چیست و چه جایگاهی در نظریه‌های یادگیری دارد؟
  • بازخورد در نظریه‌های یادگیری رفتار گرایان
  • مخاطب بازخورد پایانی ؟
  • ویژگی‌های توصیف عملکرد در بازخورد پایانی( فرم الف)
  • پیش‌نیازهای اصلی بازخورد پایانی

موضوع فصل دوم :

عبارت است از راهنماي تکمیل نمون برگ (الف) و (ب) 
در اين فصل تلاش شده با زبانی ساده و مثال‌های بسیار و الگوهای فراوان و باهدف یاری‌گری و تسهیل تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی، مطالب موردنظر ارائه گردد.
فصل سوم:

مونه‌های تکمیل‌شده فرم الف معلمان

 برای درک عمیق‌تر و تكميل آگاهانه‌تر و بازنمایاندن راه‌رفته، برخی از نمونه‌های تکمیل‌شده فرم الف همکاران، ارائه و تحليل و تبيين شده است؛
ضمن اینکه برای آشنایی بیشتر معلمان با وضعیت گزارش پیشرفت تحصیلی (کارنامه ) چند نمونه از کارنامه‌های مدارس سایر کشورها نیز ارائه شده است .
در نهایت،

در فصل چهارم:

آخرین قوانین و مقررات مربوط به تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی که شامل بخشنامه‌ها و آیین‌نامه ارزشیابی کیفی – توصیفی می‌باشد، ارائه‌شده است.