اپیدمی کووید ۱۹ و بازگشایی مدارس ( بررسی چالش ها و موانع و ارائه راهکاره )

بهمن قره داغی - شهریور ۱, ۱۳۹۹ - بدون دیدگاه

View this post on Instagram ادامه در کانال ارزشیابی کیفی توصیفی به آدرس موجود در بیو . 🌼🌼🌼🌼🌼🌼 بخش اول .لطفا انتشار دهید 🌺 #املا #املانویسی #دیکته ...

تكميل فرم الف گزارش پيشرفت تحصيلي تربيتي با نرم افزار معلم (مدیرسابق) در سال تحصیلی ۱۳۹۸٫۱۳۹۹

بهمن قره داغی - آذر ۲۷, ۱۳۹۸ - بدون دیدگاه

تكميل فرم الف گزارش پيشرفت تحصيلي تربيتي، يكي از وظايف فرا روي هر معلم، در طول سال تحصيلي است . معلم با اين ارائه اين گزارش، تصويري ...

  • 1
  • 2