🌼چرا در برخی سیستم‌ها هنگام نمایش نهایی فرم الف فقط صفحه‌ای سفید دیده می‌شود ؟ مشکل چیست و چه باید کرد ؟

👀این موضوع به برنامه توصیفی مدارس (آموزش و پرورش) برمی گردد

برنامه فرم الف (مدیر) اطلاعات اولیه خود را به دلیل اینکه همیشه به روز باشد، از برنامه توصیفی مدرسه دریافت می نماید
یکی از این اطلاعات مهم “سرفصل درس” می باشد. که برای هر سال تحصیلی اطلاعات خاص خود را دارد
اگر دوستان کنترل نمایند، این اطلاعات فعلا در برنامه توصیفی وجود ندارد
مثلا اگر در برنامه توصیفی گزارش فرم الف تهیه نماید ، قسمت هدف های درس سفید است
ویا اگر از منوی” تسهیلات” گزینه “مشاهده جداول ثابت سیستم” و سپس “سرفصل درس” را انتخاب نمایید، خواهید دید که این سرفصلها فقط تا سال ۹۶ وجود دارد و برای سال ۹۷ هنوز آماده نشده
پس در نتیجه این اطلاعات برای سال ۹۷ به برنامه فرم الف (مدیر) منتقل نشده و کارنامه سفید خروجی آن خواهد بود.

🌸راهکار اصلاح کارنامه سفید

۱) روش سریع:پیش بینی شده که در برنامه فرم الف (مدیر) با اجری گزینه “به روزآوری اینترنتی جداول” مشکل فوق حل گردد
۲)روش اصولی: در برنامه توصیفی مدرسه ابتدا منوی “تسهیلات” و سپس گزینه “بروزآوری پایگاه” را اجرا نمایید
سپس کنترل نمایید که آیا با تهیه گزارش فرم الف، قسمت “هدف های درس” تکمیل شده یا نه. درصورت تکمیل بودن آن
در برنامه فرم الف (مدیر) گزینه “استخراج مجدد جداول” را اجرا نمایید ، تا این اطلاعات از برنامه توصیفی به برنامه مدیر انتقال یابد‌.
چنانچه در خصوص مدیر ۲ مشکلی داشتید فایل data.Abs (در داخل پوشه نرم افزار قرار دارد) همراه با شرح مشکل خود را به ایمیل info@sanop.org ارسال نمایید.