اطلاعیه ی مهم  نرم افزار  معلم(مدیرسابق)   فقط و فقط
از طریق سایت سانوپ و کانال ملی ارزشیابی کیفی – توصیفی

به آدرس تلگرامی :
👇
https://t.me/Bahmangharahdaghi
Bahmangharahdaghi@

توزیع و پشتیبانی می‌گردد. غیر از این دو آدرس، توزیع آن غیرقانونی عواقب بعدی به عهدی گروه سانوپ نمی باشد.
لطفا در گروه های خود و هر گروهی که دسترسی دارید و عضو می‌باشید این اطلاعیه را منتشر فرمایید.
در ضمن هر همکار محترمی هرگونه مشکلی در خصوص نرم افزار داشت به آدرس زیر پیام بفرستد
@Ahsazi