از نگاه معلم و دانش آموز محتوای هر بازخورد توصیفی در چه شرایطی کیفی و موثر خواهد بود ؟

🌿الف) از نگاه معلم

وقتي معلم براي يادگيرنده دقيقاً مشخص ‌كند كه:

  • هدف ونشانه های يادگيري كه بايد به آن برسد چيست؟ (وضعيت مطلوب)
  • تا چه اندازه با اين اهداف ونشانه ها فاصله دارد؟
  • با روش‌هاي مناسب چگونه فاصله‌ي عملكرد خود با وضعيت مطلوب(هدف‌هاي يادگيري) را كاهش و رفع كند.

🌿ب) از نگاه دانش آموز

  • وقتی معلم قوت های او را به او بنمایاند.
  • وقتی معلم  نارسایی یادگیری او را مشخص کرده باشد .
  • وقتی رهنمود لازم در جهت اصلاح ،بهبود و یا توسعه ی یادگیری دریافت نماید .

منبع:
کتاب تقویت مهارت املانویسی با بازخورد توصیفی. نوشته: بهمن قره داغی. انتشارات زنده‌اندیشان.