اطلاعیه :

با توجه به شرایط کشور

و وجود ویروس کرونا ، به زودی” دفتر مدیریت کلاس” به شکل الکترونیکی همراه با “پوشه کار الکترونیکی ” در همین سایت ( سانوپ) در اختیار همکاران معلم و دانش آموزان عزیز قرار می گیرد .