آیین‌نامه

شرایط قبولی و ارتقا به پایه بالاتر در ابتدایی

سانوپ - اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷ - بدون دیدگاه

نکته ای کاربردی از آیین نامه ارزش‌يابي پیشرفت تحصیلی ـ تربیتی دوره ابتدایی

آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی

سانوپ - تیر ۲۱, ۱۳۹۴ - بدون دیدگاه

اهداف ارزشیابی تحصیلی - تربیتی در دورة ابتدایی با توجه به اهداف دوره و اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (مصوب جلسه 713 شورای عالی آموزش و ...