صفر تا بیست ارزشیابی برای یادگیری (راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی – توصیفی در دبستان)

نام کتاب : صفرتا بیست ارزشیابی برای یادگیری/ راهنمای اجرای ارزشیابی كيفي – توصيفي در دبستان

مولف: بهمن قره داغی

نوبت چاپ: دهم پاییز 1400

ناشر: انتشارات زنده اند یشان

۱۲۰,۰۰۰ تومان

نام کتاب : صفرتا بیست ارزشیابی برای یادگیری/ راهنمای اجرای ارزشیابی كيفي – توصيفي در دبستان

مولف: بهمن قره داغی

نوبت چاپ: دهم پاییز 1400

ناشر: انتشارات زنده اند یشان

شرح محصول

چرا كتاب صفر تا بیست ارزشیابی برای یادگیری؟
زیرا با توجه به نبود یک منبعِ جامعِ واحد، با کاربرد کلاسی، با نگاه خودآموزی و خود یاریگری برای دانش‌افزایی، مايه‌وري و مهارت بخشی به معلماني كه، امکان حضور در کلاس‌ها و کارگاه‌های تخصصي آموزگاري را ندارند، ضرورت داشت كه کتاب جامع و کامل «صفرتا بیست ارزشیابی برای یادگیری» که در نه بخش شامل:
بخش اول: ارزشیابی کیفی – توصیفی به روایتی دیگر؛
بخش دوم: کلیاتی از ارزشیابی تحصیلی؛
بخش سوم: کلیاتی از ارزشیابی کیفی – توصیفی؛
بخش چهارم: سنجش پرونده‌ای (پوشه كار) جورچین ِدانستن، توانستن و به کار بستن در ارزشیابی کیفی- توصیفی؛
بخش پنجم: ساخت و تهیه‌ی آزمون‌های مداد – کاغذی؛
بخش ششم: خود سنجی و همسال سنجي، مقصد ارزشیابی کیفی- توصیفی؛
بخش هفتم: سنجش مشاهده‌ای، شیوه‌ای نو در خدمت ارزشیابی کیفی- توصیفی؛
بخش هشتم: بازخورد توصیفی؛
بخش نهم: پیوست‌ها (اهداف و نشانه‌های يادگيري)، بازنويسي و ويرايش شده است تالیف و توزیع گردد.

 

 

توجه : در صورت خرید کتاب صفر تا بیست ارزشیابی برای یادگیری  ،شما نیازی به خرید کتاب های : ۱- مدیریت پوشه کار ۲- مدیریت بازخورد  ۳- خودسنجی و همسال سنجی ۴- بهبود یادگیری با آزمون های مداد کاغذی ندارید  چون در این کتاب همه ی آن محتواها پوشش داده شده است .