- 5%

تقویت مهارت‌ املانویس با بازخورد توصیفی‌

نام کتاب : تقویت مهارت‌ املانویس با بازخورد توصیفی‌ تالیف: بهمن قره داغی ناشر: انتشارات زنده اندیشان چاپ: بهار 1403

۱۴۰,۰۰۰ تومان

نام کتاب : تقویت مهارت‌ املانویس با بازخورد توصیفی‌ تالیف: بهمن قره داغی ناشر: انتشارات زنده اندیشان چاپ: بهار 1403

شرح محصول

کتاب : تقویت مهارت املانویسی با بازخورد توصیفی
باهدف تغییر و بازسازی نگرش و عمل معلم در آموزش املا، در سه بخش، گردآوری و تألیف گردیده ‌است.
بخش اول با عنوان:

« املا و آموزش روش‌های املانویسی؟» خواننده را به چیستی و چرایی املا، و انواع روش‌های املانویسی آشنا می‌گرداند.
در بخش دوم:

با عنوان « بازخورد توصیفی، چرا؟ چه وقت؟ چگونه؟ » به جهت آشنایی هر چه بیشتر همکاران معلم، و ایجاد وحدت رویه در مبانی نظری، آنچه بایسته‌ی فهم بخشی در حوزه بازخورد بوده ارائه‌شده است.
در بخش سوم :

با عنوان« مشکل املایی را، چگونه بشناسیم؟ چگونه برطرف کنیم؟» مشکلات املانویسی رایج، دسته‌بندی‌شده و بابیانی ساده نگاشته شده است و تلاش شده که تا آنجا که امکانش بوده، مطالب کاربردی با امکان کاربست کلاسی ارائه گردد.باشد این گام کوچک روندگان راه را به حرکت و باز نا ایستادن مشوق باشد و بتواند به‌قدر توان خود، اهالیِ روشنایی وُ راستی (معلمان) را به شادماني معلمي نزديك گرداند.
در پشت جلد کتاب می خوانیم :

«… با این دشواری‌های فرا رو در املانویسی، که هر حکایتی از آن، درست می‌نمایاند و، نمی‌توان بی تفکر و تأمل، از آن عبور کرد؛ گاهی از خودم می‌پرسم:
«منکه طوانثطم خاندن و نوشطن را بی حیج ذهمطی برای دیگران، خیلی صادِ یاد بگیرم ! اما واغئن بچه حای ما ، در دیکطه نویثی مشکل دارند ! باید به صهم خود، حریک کاری بکنیم . راسطی، چکار کنیم ؟