ترجمه شعری ده سوره از قرآن

 نام: ترجمه شعری ده سوره از قرآن

ترجمه: بهمن قره داغی

انتشارات: زنده اندیشان

۲۵,۰۰۰ تومان

 نام: ترجمه شعری ده سوره از قرآن

ترجمه: بهمن قره داغی

انتشارات: زنده اندیشان

شرح محصول

توجه:
در اين ترجمه  نگارنده تلاش داشته، ابتدا، بفهمد
كه هر آيه، چه چيزي را بيان مي‌نمايد؟ و چه حسي را انتقال مي‌دهد؟ بعد آن مفهوم و آن حس را، متناسب با ويژگي هاي سني، عاطفي و زباني كودكان، به آن‌ها منتقل كند.

براي رسيدن به اين منظور و اين خواسته، راه كوتاه رسيدن را، كلام منظوم دانسته است. چراكه بر اين باور است كه، اين شيوه از زبان، رساترين زباني است كه با آن، مي‌توان عميق‌ترين و ظريف‌ترين و حتي پنهاني‌ترين، حرف‌ها و حس‌ها و عواطف موجود در آيات را، به مخاطبان كودك و نوجوان ارائه نمود .

نمونه ترجمه سورة المسد

سخن به نام آن خداست               که مهربان و با عطاست

«ابي لهب »اين مردِ  بَـد                پيمبر و با سنگ زد

دو دست او بريده باد  ﴿۱﴾              كه اين خسیسِ بد نهاد

به روز بازار حساب                      كه ما اونو دهیم عذاب

نمــي‌كنــــد يـــاري   او               تمــــــا م دارايــي او﴿۲﴾ 

به دوزخي كه آتشاش              چه شعله ور شده براش

و عادلانه ســـاختمــش             درافــتــد و﴿۳﴾ بازم زنــش

به شغل هيزم آوري                 ببيني اش به داوري﴿۴﴾ 

طناب خواري گردنش               ز ليف خرما بافتنش﴿۵﴾ 

 

 

 مناسب برای بچه های پایه اول تا ششم