ابزارهای سنجش یادگیری درس ریاضی پایه‌ی اول دبستان شامل: آزمون های مداد کاغذی ، مهارتی ، عملکردی ،فرم ثبت مشاهده و نامه به والدین

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول

ابزارهای سنجش یادگیری درس ریاضی پایه‌ی اول دبستان

شامل: آزمون های مداد کاغذی ، مهارتی ، عملکردی ،فرم ثبت مشاهده و نامه به والدین

 

وقتی بسیاری از پوشه کارهای دانش آموزان در سطح کشور، موردبررسی قرار گرفت ضرورت و اهمیت تولید مجموعه ای ، که منبعی استاندارد  برای ارائه ی ابزارهای روا در سنجش یادگیری  دانش آموزان باشد، و کمک به ارزشیابی منصفانه و صحیح معلم از عملکرد دانش اموزان، اشکار کرد . در این راستا و در اولین گام به عنوان اولین و تنهاترین منبع ،برای درس به درس ریاضی پایه اول آزمون های مداد کاغذی ، مهارتی ، عملکردی ،فرم ثبت مشاهده و نامه به والدین  تولید گردید .انتظار می رود  که همکاران معلم در انتخاب هرکدام از ابزارها در هر درس  چهاراصل طلایی و بی‌بدیل انتخاب ابزار، یعنی:

۱-اصل شناخت ابزار؛

۲- اصل تناسب ابزار باهدف

۳- اصل تناسب ابزار با شرایط و امکانات 

۴- اصل صرفه‌جویی

مد نظر داشته باشند ضمن اینکه  برای جلوگیری  از دخالت‌های خودسرانه وغیر عالمانه والدین در امر آموزش فرزندانشان  وظیفه ی آنها  را در هر درس  نیز مد نظر بوده که معلم به تشخیص خود می تواند به شکل مقتضی اطلاع رسانی کند.