برنامه ی برگزاری دوره ی کامل
کارگاه خصوصی ارزشیابی کیفی – توصیفی در تابستان ۱۳۹۷
مدرس: دکتر بهمن قره داغی
روزهای هفته تاریخ ساعت
۹ الی ۱۳
شنبه ۲۷ /۵/۱۳۹۷ آشنایی با چیستی و چرایی ارزشیابی کیفی توصیفی و قوانین و مقررات اجرایی ( مصوبات ، آیین‌نامه‌ها ، بخشنامه‌ها و …)
یک شنبه ۲۸ /۵/۱۳۹۷ کارگاه پوشه کار ( چگونگی تهیه ، تولید و مدیریت پوشه کار)
دوشنبه ۲۹ /۵/۱۳۹۷ بازخورد فرايندي ( تقویت مهارت بازخورد نویسی )
سه شنبه ۳۰ /۵/۱۳۹۷ بازخورد پاياني ( چگونگی تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی -کارنامه )
پنچشنبه ۱ /۶/۱۳۹۷ چگونگی اجرای سنجش مشاهده‌ای (ساخت و تهیه‌ی فهرست وارسی و مقیاس‌های درجه‌بندی ) و تکمیل دفتر مدیریت کلاس
شنبه ۳ /۶/۱۳۹۷ ساخت و تهیه‌ی آزمون عملكردی
یک شنبه ۴ /۶/۱۳۹۷ ساخت و تهیه‌ی آزمون مداد كاغذي
دوشنبه ۵ /۶/۱۳۹۷ اجرای الگوهای خود سنجي و همسال سنجي در کلاس
ثبت نام با شماره های: ۰۲۱۷۷۸۶۴۹۷۳ / ۰۹۱۲۷۶۱۶۹۷۷