فرم الف دست نویس باشد یا تایپی فرقی نمی کند و در انتخاب هر شکل آن، معلم مختار است

یادآوری مجدد
👇

با سلام و احترام خدمت شما همکاران محترم
آن زمان هایی که ارزشیابی کمی اجرا می شد، امتحانات، قاعده ای در ابتدایی داشت و اجرا می کرد، آن اینکه لیست نمرات نوبت اول و دوم و سوم را معلم باید با خودکار آبی و بدون قلم خوردگی و دست نویس تحویل دفتر دار و بعد ها معاون اجرایی می داد ،این برای این بود که اگر در هنگام ورود نمره ها به سیستم یا در هنگام ارائه به خانواده ها، کسی به درستی یا نادرستی آنچه دریافت نموده ، اعتراضی داشت یا … عوامل مسئول، استناد می‌کردند به سند دست نویس معلم ؛حالا که نمره ای در کار نیست این رسوبات این موضوع در ذهن برخی ممکنه به عادتی ناهمساز با وضعیت موجود و جعرافیای قوانین و مقررات اکنونی، باقی باشد و علی رغم وجود قوانین و مصوبات روشن وگویا مبنی بر اینکه فرم” الف “دست نویس باشد یا تایپی فرقی نمی کند و در انتخاب هر شکل آن، معلم مختار است ، باز ممکن است کسی معلم را ملزم کند که بخواهد فرم الف را او باید دستنویس بنویسد و تحویل دهد !! برای جلوگیری از این احتمال نادر، چهار سند محکم و استخوان دار را در این کانال منتشر نموده ایم تا کسانی که نیاز دارند سند رسمی را روزانه مشاهده نمایند این امکان به ساده ترین شکل ممکن برایشان ممکن گردد.
Bahmangharahdaghi@