به گزارش دبیرخانه سانوپ در شهریورماه ۱۳۹۸ نشست رونمایی از پوشه کار الکترونیکی همراه با کارگاه آموزشی استفاده از آن برگزار می گردد. منتظر اطلاعیه‌های بعدی در این خصوص باشید.