طلاعیه ی مهم (۳)

نرم افزار مدیر ۲ با نگارش ۲٫۰۴ فقط و فقط از طریق سایت سانوپ /
و کانال ملی ارزشیابی کیفی – توصیفی به آدرس تلگرامی :
👇
https://t.me/Bahmangharahdaghi
@Bahmangharahdaghi
توزیع و پشتیبانی می گردد . غیر از این دو آدرس ، توزیع آن غیر قانونی و سود جویانه و عواقب بعدی به عهدی گروه سانوپ نمی باشد . گرچه سانوپ موارد مشاهده شده را پیگرد قضایی می نماید .
لطفا در گروه های خود و هر گروهی که دست رسی دارید و عضو می باشید این اطلاعیه را منتشر فرمایید.
در ضمن هر همکار محترمی هرگونه مشکلی در خصوص نرم افزار داشت به آدرس زیر پیام بفرستد
@Ahsazi