برنامه ی برگزاری کارگاه خصوصی ارزشیابی کیفی – توصیفی در دی ماه ۱۳۹۷
مدرس:  بهمن قره داغی
روزهای پنجشنبه ۶ دی ماه و جمعه ۷ دی ماه ۱۳۹۷
۹ الی ۱۳
پنجشنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۷ کارگاه بازخورد فرايندي
جمعه ۷ دی ماه ۱۳۹۷ کارگاه بازخورد پاياني ( چگونگی تکمیل گزارش پیشرفت تحصیلی -کارنامه فرم الف )

ظرفیت کارگاه محدود است لطفا برای ثبت نام با شماره های: ۰۲۱۷۷۸۶۴۹۷۳ / ۰۹۱۲۷۶۱۶۹۷۷ تماس بگیرید