اطلاعیه ی مهم

نرم افزار مدیر ۲ با نگارش ۲٫۰۴ فقط و فقط
از طریق سایت سانوپ و کانال ملی ارزشیابی کیفی – توصیفی

به آدرس تلگرامی :
👇
https://t.me/Bahmangharahdaghi
Bahmangharahdaghi@

توزیع و پشتیبانی می‌گردد. غیر از این دو آدرس، توزیع آن غیرقانونی و سودجویانه وعواقب بعدی به عهدی گروه سانوپ نمی باشد. گرچه سانوپ موارد مشاهده شده را پیگرد قضایی می‌نماید.
لطفا در گروه های خود و هر گروهی که دسترسی دارید و عضو می‌باشید این اطلاعیه را منتشر فرمایید.
در ضمن هر همکار محترمی هرگونه مشکلی در خصوص نرم افزار داشت به آدرس زیر پیام بفرستد
@Ahsazi