چندي پيش كه در خانه مشغول بررسي پوشه‌ کارهاي دانش‌آموزاني بودم كه همكاران فرهيخته‌ي خوبم، برايم از جای‌جای اين سرزمينِ متمدن، ارسال كرده بودند. مي‌خواستم بدانم كه علت اين‌كه، برخي از دوستان معلم، از مديريت اين پوشه‌ کار‌های بسيار كارآمد، شكايت دارند، چيست؟ چه بی‌راهه‌هایی را عابر بوده‌اند؟ چه نبايدهايي را انجام داده‌اند؟ چه …؛ كه دخترم به اتاق كارم آمد و با خوشحالي، فلشي به من پيشكش كرد و گفت:- «بابا اين صد هزار جلد كتاب، تقدیم شما؟!!!.»
– صد هزار جلد کتاب!! در يك فلش چند گرمي!!؟؟…
اين اتفاق به ناگاه پنجره‌اي پر از تماشا را به رويم گشود. کنار این پنجره نشستم و از خود پرسیدم راستی چه می‌توان کرد؟ چه نکرده‌ایم؟ چه … مدتي پرسش‌هایی ازاین‌دست، تمام مرا به خويش مشغول كرد. کم‌کم در من های‌وهوی دیگری جا تر کرد. دست از کار کشیدم و، به پوشه‌ کارهای اطرافم که تمامِ اتاقم را پرکرده بودند، نگاه کردم. چشمم به این جمله‌ی حضرت علی به دیوار اتاقم نصب بود افتاد که فرموده: «آيا بهتر نيست، فرزند زمان خویش بود؟». انگار هیچ‌گاه نفهمیده بودمش من چقدر فرزند خلف زمان خویشم؟ در جغرافیای موجود چگونه باشیم به‌روزیم؟ و … چقدر ولتر راست گفته که: «شما ممكن است بتوانيد گُلي را زير پا لگدمال كنيد، اما محال است بتوانيد عطر آن را در فضا محو سازيد».
راستي بجاي اين‌همه پوشه‌هاي كاغذي، که همه‌ی مدارس و با امکانات متفاوت، یکسان عمل می‌نمایند، آیا نیکوتر آن نیست که در برخی از مدارس برخوردار و به‌ویژه مدارس هوشمند، از پوشه‌هاي الكترونيكي استفاده كرد؟
آيا با تشكيل پوشه‌ کار الكترونيكي، فضاي فيزيكي كلاس‌ها براي انجام ساير فرايندهاي ياددهي – يادگيري مناسب‌تر نمي‌گردد؟
آیا پوشه‌ کار الكترونيكي خاطرات خوشی را برای کودکان فراهم نمی‌نماید؟
آیا…
نمی‌شود گامي در کوچه‌باغ پر از بهار فرداها نهاد و از آن فضاي سبز که خواهی‌نخواهی دَرِ خانه‌ات را می‌گشاید و با دعوت و بی دعوت باید میزبانش باشی، دريچه‌اي به امروز گشود؟
آيا دسترسي، حمل‌ونقل و مديريت پوشه‌ کارهاي الكترونيكي، ساده‌تر و آسان‌تر نيست؟
آيا با تشكيل پوشه‌ کار الكترونيكي چندرسانه‌ای، مشاهدات معلم از عملكرد دانش‌آموزان در فضاي مجازي، دیداری نمی‌گردد؟
منبع: نقل از کتاب صفر تا بیست ارزشیابی برای یادگیری نوشته ی دکتر بهمن قره داغی صفحه ی ۱۵۰